Wednesday, 23 November 2011

Perbezaan World Baitul Mal dan Pusat Zakat Sedunia

Ramai yang bertanya apa bezanya World Baitulmal dengan World Zakat Organisation.
Jawapan saya, perbezaannya adalah sangat besar. World Baitulmal ditubuhkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah SWT untuk dijadikan sebagai rumah perbendaharaan yang akan bertanggung-jawab untuk menaungi, mentadbir dan menguruskan harta dan kekayaan ummah.

World Baitulmal juga bertanggung-jawab untuk menjaga hal-ehwal dan kebajikan ummah disamping tanggung-jawab untuk membangun dan memperkasakan ummah.

Wold Baitulmal juga akan menjadi platfom atau tapak tunggal kepada sistem kewangan dan ekonomi Islam. Dan ini secara langsung menjadi tapak kebangkitan Daulah Islamiyah dizaman ini.

Segala dasar, perancangan dan aktiviti World Baitulmal akan dipantau dan diawasi oleh World Islamic Chamber of Commerce (WICC).

Manakala World Zakat Organisation pula ditubuhkan dengan matlamat untuk mengumpul dan mengagih-agihkan wang zakat. Ianya ditubuhkan dengan inisiatif dari pemerintah-pemerintah negara-negara umat Islam.

Dari segi struktur, secara hieraki, dengan adanya World Baitulmal maka wajiblah keatas World Zakat Organisation bergabung dan bernaung dibawah World Baitulmal.
Dan wajib juga keatas World Zakat Organisation untuk menyerahkan segala kutipan wang zakat kepada World Baitulmal untuk ditadbir dan diuruskan demi kepentingan maslahat ummah diseluruh dunia.

Dengan tertubuhnya World Baitulmal, adalah menjadi kewajipan kepada umat Islam diseluruh dunia untuk mengikhtirafnya dan memperakuimya sebagai satu-satunya rumah perbendaharaan untuk umat Islam diseluruh dunia.

Adalah menjadi kewajipan juga kepada semua institusi-institusi kewangan Islam dan institusi-institusi kebajikan umat Islam yang ada diseluruh dunia untuk bergabung dan bernaung dibawah World Baitulmal.

Proses pengabunggan dan konsolidasi semua institusi-institusi tersebut hendaklah dilaksanakan dengan kadar segera demi kepentingan dan kesejahteraan ummah.

Kewajipan ini hendaklah dipatuhi oleh seluruh umat Islam kerana ianya adalah menuruti kehendak syariah Islam. Semoga dengan segala ketaatan dan kepatuhan tersebut kita semua insyallah akan mendapat rahmat dan keredhaan dari Allah SWT.

Sekiranya ada sebarang pertikaian dan perselisihan dikalangan umat mengenai saranan-saranan yang telah dikemukakan maka hendaklah umat ini kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Qias dan Ijmak sebagai sumber hukum.

Sebarang maklum balas adalah sangat dihargai.

1 comment:

Neutronboy said...

bagaimana perkembangannya sekarang?