Monday, 21 November 2011

World Baitulmal – A single platform for Islamic Financial System

World Baitulmal ditubuhkan untuk menjadi rumah perbendaharaan dan pusat kewangan Islam sedunia. Ianya juga akan menjadi platform tunggal dan sentralisasi dalam sistem kewangan Islam.

World Baitulmal juga antara lain akan berfungsi sebagai :-

1.     Badan yang akan bertanggung-jawab untuk mengelola kebajikan. pembangunan dan hal-ehwal ummah.

2.     Pusat pengumpulan dan pengagihan wang zakat umat Islam sedunia.

3.     Pusat pentadbiran dan pengurusan harta-harta umat Islam terutamanya harta waqaf. Ini termasuklah 3 tempat suci umat Islam iaitu, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Ini kerana tiada sesiapa mahu pun mana-mana negara termasuk Arab Saudi yang mempunyai hak untuk mentadbir dan menguruskan tempat-tempat tersebut melainkan ummah. Ianya milik ummah dan wajib dikembalikan kepada ummah.

4.     Bertanggung-jawab untuk memakmurkan dan mensejahterakan umat Islam dan umat manusia.

Tanpa tapak atau platform tunggal yang sesuai yang memenuhi tuntutan syarak dan kehendak Islam, sistem kewangan Islam tidak akan berjaya diwujudkan. Impian dan harapan untuk melihat kewujudan sebuah sistem kewangan tanpa pinjaman dan bebas riba akan hanya tinggal impian sahaja. Dan tanpa sistem kewangan Islam, sistem ekonomi Islam tidak akan wujud.

Begitu juga dengan impian untuk melihat emas dan perak sebagai matawang atau sebagai medium of transaction dalam sistem ekonomi dan kewangan tidak akan dapat dicapai. Tanpa mempunyai platform dan mekanisme yang sesuai ianya tidak akan dapat dilaksanakan dan diamalkan terutamanya dalam ekonomi moden yang begitu komplek dan komprehensif.

Tanpa menjadikan emas dan perak sebagai matawang tunggal dalam sistem kewangan, kita akan sentiasa dibelenggu dengan masalah spekulasi dan ketidak-stabilan nilai matawang dalam pasaran. Sebagai matawang tunggal, emas dan perak juga dapat mencegah lambakkan wang kertas yang tidak mempunyai nilai intrinsic kedalam pasaran  yang bolih menyebabkan inflasi dan deflasi yang tidak terkawal dalam sistem ekonomi.
Kewujudan World Baitulmal juga adalah merupakan interpretasi kesatuan dan persatuan dalam Islam sebagaimana yang dituntut dalam Aqidah Islamiyah itu sendiri. Dan sewajarnya menjadi wadah kepada kesatuan, persatuan dan persaudaraan Islam.

Pada hari ini kesatuan dan perpaduan dikalangan umat Islam diseluruh dunia amat sukar untuk dicapai kerana wujudnya sempadan-sempadan politik dan sistem perundangan yang berbeza-beza dikalangan negara-negara umat Islam. Maka dengan lahirnya World Baitulmal adalah sewajarnya badan ini dijadikan platform kepada kesatuan dan perpaduan seluruh umat Islam.

Setelah jatuhnya Empayar Othmaniah pada tahun 1923, para penjajah barat telah membentuk dan melakar semula peta dunia. Mereka menggunakan kaedah ‘ pecah dan perintah’ (divide and rule) untuk melemahkan umat Islam dan untuk memudahkan mereka mengawal umat Islam diseluruh dunia. Maka muncullah negara-negara baru yang suatu waktu dahulu bernaung dibawah Empayar Othmaniah.

Negara-negara baru ini diwujudkan dan dibentuk dengan berasaskan kepada sistem sekuler-kapitalisme. Sistem yang mengasingkan agama dari cara hidup. Baik dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Sebuah sistem yang memuja dan mengagungkan pembangunan fizikal dan material serta mementingkan hiburan semata-mata. Ini menjadikan Islam begitu terasing daripada kehidupan ummah.

Islam adalah ‘Ad-Din’ atau cara hidup yang sempurna. Cara hidup yang diredhai dan telah dijamin kesempurnaannya oleh Allah SWT. Islam tidak sebagaimana agama-agama yang lain memiliki 3 komponen penting iaitu Aqidah, Syarak dan Akhlak yang melayakkannya untuk menjadi sebuah agama dan cara hidup yang seharusnya diikuti oleh setiap umat manusia.

Kejatuhan Empayar Othmaniah menjadi  permulaan kepada zaman kegelapan umat Islam. Tanpa naungan sistem Khilafah Islam, umat Islam semakin hari semakin berpecah belah, keliru dan semakin lemah. Dan ulamak-ulamak diwaktu itu telah berfatwa ‘ mulai hari ini wajiblah keatas tiap-tiap umat Islam untuk membangunkan kembali sistem Khilafah dan Daulah Islamiyah.’

Dengan mengamalkan sistem politik demokrasi, mereka telah dikelirukan dengan bermacam-macam isme-isme dari Barat. Keliru dengan berbagai-bagai terminologi dan definasi yang sengaja diwujudkan untuk menyesatkan mereka.

Dan dengan mengamalkan sistem ekonomi kapitalis pula kehidupan mereka telah dibelenggu dengan hutang-piutang. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam hanya untuk ,melunasi hutang-hutang mereka dan memperkayakan para-para kapitalis yang menjadi tuan-tuan mereka. Mereka dididik untuk menjadi manusia yang hanya mementingkan kerjaya dan pengumpulan harta. Kesibukkan rutin harian mereka menyebabkan mereka lupa dengan tugas hakiki mereka hamba Allah dan Khalifah Allah diatas muka bumi ini. Mereka lupa dengan segala macam hubungan dan peranan sebagaimana yang telah diajar oleh Islam.

Kewujudan World Baitulmal adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah SWT kepada umat manusia. Ia adalah merupakan tapak kepada kebangkitan Daulah Islamiyah. Daulah yang akan mengembalikan dan mengatur seluruh urusan kehidupan manusia kelandasan syariah Islam yang diredhai Allah SWT.

Ia juga adalah merupakan jawapan kepada segala macam krisis yang telah ditimbulkan oleh sistem ekonomi dan kewangan kapitalis.

Kepada seluruh umat Islam dan umat manusia, saya menyeru marilah kita membangunkan sebuah system ekonomi dan kewangan alternative yang bersumberkan wahyu dari yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Sistem yang kita amalkan pada hari ini sudah diambang kehancuran.

Kalau Amerika dan negara-negara maju yang lain juga hampir muflis dan hancur kerana mengamalkan sistem kapitalis ini apatah lagi negara-negara lain. Sebagai manusia kita diberi anugerah yang paling besar. Anugerah untuk memilih. Kenapa kita tidak memilih untuk berjalan dilandasan yang sebenarnya. Landasan yang telah diikuti oleh umat-umat yang terdahulu. Landasan yang telah terbukti mampu membawa umat manusia kepada kemakmuran dan kesejahteraan.

No comments: