Thursday, 28 January 2021

Reset Malaysia : Bertauhid Dalam Bernegara

 *Reset Malaysia : Bertauhid Dalam Bernegara.*


Pagi ini saya ingin menyambung lagi nota saya semalam 28/1/2021 yang bertajuk *The New Mind.*


Nota pendek yang mencadangkan agar ideologi bangsa ini perlu di reset kembali. Kembali kepada ideologi fitrahnya yang sebenar iaitu *La ilaha ila Allah. Muhammadar Rasulullah.*  


Atau dalam erti kata yang lain kembali *bertauhid dalam bernegara.* Inilah *The New Mind* yang saya maksudkan dalam *Agenda Reset Malaysia.*


Ini bagi memastikan agar bangsa ini kembali kepada kesedaran yang sebenar dan mampu mencapai tingkatan kemakmuran yang tertinggi sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah para Nabi dan Rasul di sepanjang zaman.


Soalannya, bagaimana *methodologi* nya untuk mengimplentasikan idea tersebut ?


Kita kembali kepada Rukun Islam yang pertama iaitu *Mengucap Dua Kalimah Syahadah.*


*Kalimah Syahadah @ Kalimah Tauhid* ini ada 3 rukun. *Pertama, di tasdiqkan di dalam hati. Kedua, di lafazkan dengan kata-kata. Dan ketiga, di laksanakan dengan perbuatan @ action.*


Inilah *ideologi* dan *methodologi* Ilmu Kemakmuran dalam Islam yang bersumberkan kepada *Al Quran, Sunnah, Qias dan Ijmak para ulamak.*


*Mengabungkan kesedaran dan perbuatan @ tindakan @  ketrampilan @ kemampuan.*


Atau dalam bahasa Inggerisnya mengabungkan *consciousness and competency.*


Setiap perubahan itu harus di awali dengan kesedaran @ *awareness @ consciousness.*


*Awareness @ consciousness* adalah awal dari perubahan. *There is no changes without consciousness.*


Dan untuk berubah, *consciousness* ini perlu di gabungkan dengan *competency* @ ketrampilan @ kemampuan.


*Ini yang di ajar oleh Islam. Allah dan Muhammad. Al Quran dan Sunnah. Ideologi dan methodologi Berpasangan bukan berpisah.*


*Benar dalam niatnya. Benar dalam kesedarannya dan benar dalam tindakannya. Harmoni dalam sebuah kesatuan untuk memanifestasikan sebuah keagungan yang indah dan sempurna.


Ada 4 tingkatan atau strata *conciusness and competency* yang perlu kita ketahui dan perlu kita capai dan kuasai.


*1. Unconscious and Incompetence.* 


Ini tahap di mana kita tidak ada ilmu atau pengetahuan dan tidak mempunyai ketrampilan @ kemampuan. Tidak tahu @ tidak sedar dan tidak mampu @ tidak ada ketrampilan.


Contohnya bersukan. Kita tidak pernah tahu apa itu bersukan dan kebaikan dari aktiviti bersukan. Ini kerana kita tidak pernah ambil tahu tentang bersukan dan tidak terlibat dalam aktiviti bersukan.


Tetapi apabila ada seseorang memberi tahu kita tentang aktiviti bersukan dan kebaikan dari aktiviti tersebut dalam kehidupan kita. Maka kita sudah mulai tahu tentang apa itu bersukan. Sudah ada kesedaran. Di sini kita sudah memasuki tahap kedua iaitu,


*2. Conscious and incompetence.*


Kita sudah tahu dan sedar tentang apa itu bersukan dan manfaatnya kepada kita tetapi kita belum mengambil sebarang tindakan atau melakukan sebarang aktiviti bersukan maka kita tidak mempunyai kemampuan atau ketrampilan dalam bersukan.


Dan apabila kita mulai bertindak @ *action* iaitu mulai melakukan aktiviti bersukan pada setiap hari. Kita bersusah payah untuk menjalani aktiviti bersukan kita.


Kita berjuang untuk menguasai tekanan emosi, mental dan fizikal kita dalam menjalani aktiviti bersukan. Kita sanggup berkorban masa, wang ringgit dan tenaga untuk bersukan.


Di peringkat ini, kita sudah memasuki tahap ketiga iaitu,


*3. Conscious and competence.*


Dan kita teruskan aktiviti bersukan kita pada setiap hari. Kita ambil tahu tentang bersukan. Kita berbual dan berbincang tentang sukan. Kita fokus pada bersukan. Kita mencari pelbagai kesempatan untuk bersukan. Kita begitu ghairah apabila memperkatakan tentang sukan maka bersukan sudah masuk ke dalam *sub system* kita. Bersukan sudah masuk ke dalam *Pemikiran Bawah Sedar* kita.


Bersukan sudah menjadi darah daging kita. Bersukan sudah menjadi kehidupan kita. Bersukan sudah menjadi otomatik dalam kehidupan harian kita. 


Kita sentiasa sedar dengan setiap maklumat dan perkembangan aktiviti bersukan di sekeliling kita.


Ini bermakna kita sudah memasuki tahap ke empat iaitu,


*4. Unconscious and competence.*


Kemampuan kita sudah berada di dalam *sub system* yang paling dalam. *Competency* kita sudah berada di atas tahap biasa.


Teruskanlah aktiviti-aktiviti tersebut sehingga kita menguasai dan menjadi *Master* dalam bidang tersebut.


Memasukkan ketrampilan @ *competency* kita di dalam *Pemikiran Bawah Sedar* adalah satu seni yang tersendiri.


Ini kerana di tahap *1,2 dan 3* itu boleh secara *instant.* Tetapi dari tahap *3* menuju ke tahap *4* itu perlu dorongan atau tekanan yang kuat. Sama ada dari dalam mahu pun dari luar.


Sebab itu saya harus menulis setiap pagi untuk terus mendorong anda semua agar melakukan perubahan untuk mereset diri anda, keluarga, masyarakat, negara dan dunia.


Kita semua perlu terus di dorong. Di rayu, di pujuk, di goda, di inspirasi dan di motivasi setiap hari secara konsisten. 😀


Untuk melakukan itu semua, kita perlukan tenaga yang luar biasa dari sumber yang luar biasa.


*And this is what I called  the power of love.* 


Cinta kepada Allah, Rasul dan umat manusia ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berjuang dan berkorban dalam merealisasikan *Agenda Reset Malaysia.*


Untuk hari ini, tanyalah diri kita di tahap mana kesedaran dan kompetensi kita sebagai Hamba dan Khalifah Allah SWT di atas muka bumi ini dalam misi kita untuk menegakkan *Kalimah Tauhid* dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sama ada secara individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.


Teruskan mengikuti nota-nota pendek saya. *Anda akan di rayu, di pujuk, di goda, di inspirasi dan di motivasi untuk mereset diri anda, keluarga, masyarakat, negara Dan dunia.*


Dari sahabatmu yang sedang berusaha untuk merenung nasib bangsa dan negaranya.


- Ramalan Yunus @ Demi Melayu.

28/1/2021.


No comments: