Thursday, 14 January 2021

Surat kepada KeBawah Duli Yang Dipertuan Agong

 *Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Dan Penyayang.*


*Selawat Dan Salam Buat Junjungan Besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Keluarga Baginda, Para Sahabat Dan seluruh Umat Islam.*


*Ke hadrat Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agung Malaysia.*


*Sembah Patik Harap Di Ampun.*


*Per : Mencadangkan YBM Tengku Razaleigh Hamzah Sebagai Perdana Menteri Bagi Kerajaan Interim Malaysia.*


Patik pacal yang hina, Dato Dr Mohd Ramalan Bin Yunus yang bermastautin di  Setiawangsa, Kuala Lumpur, mohon berdatang sembah Ke Bawah Duli Tuanku.


Patik sebagai rakyat Tuanku menjunjung di atas batu jemala patik *Titah Perkenan Ke Bawah Duli Tuanku* atas *Proklamasi Dharurat* yang telah di isytiharkan oleh YAB Tan Seri Muhyiddin Yasin selaku Perdana Menteri Ke Bawah Duli Tuanku.


Pada hemat patik, *Titah Perkenan* tersebut adalah sesuatu yang luar biasa, bijaksana, adil dan tepat pada masanya.


Ini kerana negara sedang berhadapan dengan suasana yang sungguh luar biasa dan sudah pasti menuntut kepada satu kaedah yang luar biasa juga bagi menghadapinya.


Negara pada masa ini bukan sahaja sedang menghadapi ancaman kesihatan akibat dari serangan pandemik Covid 19 tetapi juga turut di ancam kestabilan dan kesejahteraannya oleh krisis politik, kewangan dan ekonomi.


Namun ada satu lagi ancaman yang lebih besar yang tidak di sedari oleh banyak pihak adalah ancaman dari *Gerakan Subversif Republik Malaysia.*


Ini adalah satu gerakan besar untuk menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara republik sekular menjelang tahun 2030.


Atas dasar ini maka patik dengan segala rendah diri menyatakan bahawa *Proklamasi Dharurat* adalah tepat pada masanya.


Dan atas dasar tersebut juga patik berhasrat untuk mencadangkan agar YBM Tengku Razaleigh Hamzah di perkenankan oleh Ke Bawah Duli Tuanku untuk di lantik sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk memimpin sebuah kerajaan interim bagi menangani pelbagai krisis yang timbul serta berusaha untuk menghapuskan ancaman yang datang dari *Gerakan Subversif Republik Malaysia.*


Dan di harapkan kerajaan interim ini juga mendapat perkenan Ke Bawah Duli Tuanku untuk melaksanakan *Agenda Reset Malaysia* yang akan meletakkan kembali negara ke landasan yang sebenar sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan menegakkan kembali prinsip-prinsip kenegaraan sebagaimana yang terkandung di dalam Rukun Negara.


Agenda Reset Malaysia juga merupakan satu pelan induk bagi mentransformasikan negara ini untuk menjadi,


1. Hub Digital kepada negara-negara Islam dan umat Islam khususnya dan seluruh penduduk di rantau Asia Tenggara.


2. Untuk menjadi pusat monetari, kewangan dan perdagangan Islam sedunia.


3. Untuk menjadi hub kepada produk-produk halal dan juga sebagai Bank Makanan Sedunia.


Pada hemat patik tidak ada tokoh lain yang boleh di harapkan dan di percayai di negara ini selain daripada beliau bagi mewakili Ke Bawah Duli Tuanku untuk meletakkan kembali kesejahteraan kepada rakyat Ke Bawah Duli Tuanku.


Untuk makluman Ke Bawah Duli Tuanku, ada 3 aset besar yang kini di bawah penguasaan seorang sahabat baik YBM Tengku Razaleigh Hamzah iaitu Yang Mulia Datu Abdul Aziz Bin Hussein @ YM Datu Aziz Chemor.


Aset-aset tersebut adalah,


1. Heavy Hydrogen @ Deuterium.

Konsesi yang bernilai Trillion Dollar US ini kini telah di perolehi oleh YM Datu Aziz Chemor. Konsesi ini adalah hasil kerjasama beliau dengan keluarga mendiang Presiden Marcos.


Sumber kekayaan baru ini telah menyebabkan kerajaan China berusaha untuk mengklaim bahawa Laut China Selatan adalah milik mereka.


2. Azizzerite @ Besi Paling Keras Di Dunia.


YM Datu Aziz Chemor adalah orang yang telah menemui sumber kekayaan baru tersebut. Besi tersebut mempunyai kekerasan melebihi 9.5 Moh's Scale.


Besi ini hanya terdapat di Malaysia. Ia terkandung di dalam Al Quran Surah Al Hadid, Ayat ke 25.


3. The Royal Heritage Fund.


Ini adalah merupakan aset2 rampasan Perang Dunia Ke Dua. Aset-aset tersebut juga kini berada di bawah penguasaan YM Datu Aziz Chemor sebagai Pemegang Amanah.


Bagi tujuan merealisasikan sumber- sumber kekayaan tersebut, kita di perlukan untuk bekerjasama dengan *Committee 300* yang di pengerusikan oleh Queen Elizabeth.


Atas kedudukan Queen Elizabeth maka tidak ada tokoh lain yang setaraf dengan YBM Tengku Razaleigh Hamzah yang dapat mewakili Ke Bawah Duli Tuanku untuk menguruskan perkara ini.


Ini atas status beliau sebagai Ahli Kerabat Di Raja dan juga atas pengalaman beliau yang pernah di lantik menjadi Pengerusi Bank Dunia.


Tanpa kerjasama dari *Committee 300* maka agak sukar untuk kita mendapatkan aset-aset tersebut buat selama-lamanya.


Ketiga-tiga sumber kekayaan baru ini akan di letakkan di bawah *Tabung Amanah Di Raja* yang akan di letakkan di bawah pengawasan Majlis Raja-Raja Melayu.


Ini penting agar wang dan aset-aset tersebut dapat di gunakan sepenuhnya demi kepentingan Islam, Melayu, Raja-Raja Melayu dan Negara Malaysia tanpa sebarang campur tangan dari pihak-pihak lain.


Tabung Amanah tersebut akan di bentuk setelah YBM Tengku Razaleigh Hamzah di perkenankan untuk di lantik sebagai Perdana Menteri Malaysia.


Untuk mencapai hasrat yang telah tersebut di atas maka patik sekali lagi memohon agar kerajaan interim ini mendapat perkenan Ke Bawah Duli Tuanku untuk beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun.


Setelah 3 tahun patik juga memohon mencadangkan agar satu *Referendum Rakyat* di adakan bagi mendapat kan pandangan rakyat sama ada kerajaan interim ini perlu di kekalkan atau satu Pilihanraya Umum di adakan bagi membentuk sebuah kerajaan politik pilihan rakyat.


Di dalam era *The Global Reset 2021* maka ini adalah saat yang terbaik untuk menubuhkan sebuah kerajaan interim yang bebas dari tekanan politik bagi melaksanakan agenda besar negara.


Agenda Reset Malaysia menepati agenda reset global yang bertujuan untuk mereset sistem monetari dunia dan perlaksanaan matawang digital dalam era *All Digital* pasca Covid 19.


InsyaaAllah, Agenda Reset Malaysia akan menjadikan kedudukan Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang lain dalam G20.


Demi kepentingan Islam, Melayu, Raja-Raja Melayu dan Negara Malaysia, patik sangat berharap agar hasrat dan cadangan patik ini mendapat perhatian dan perkenan dari Ke Bawah Duli Tuanku.


Patik berdoa ke hadrat Allah SWT semoga Raja-Raja Melayu menjadi payung Negara dan Negeri serta menjadi simbol kebijaksanaan dan keadilan sebuah negara bangsa senantiasa di limpahi dengan rahmat dari Allah SWT.


Sekian dari patik.


Ampun patik Tuanku. Sembah patik harap di ampun.


*Dato Dr Mohd Ramalan Bin Yunus.*


Setiawangsa, Kuala Lumpur.

No comments: