Friday, 19 February 2021

Bismillah : Hala Tuju Inisiatif MyDigital

 *Bismillah : Hala Tuju Inisiatif MyDigital ?*


Semalam, 19 Februari 2021, secara resmi TSMY telah melancarkan *inisiatif MyDigital yang merupakan (blue print) Pelan Tindakan Ekonomi Malaysia.*


Inisiatif MyDigital di anggap sebagai pelengkap kepada dasar pembangunan negara seperti *Rancangan Malaysia Ke - 12 ( RMKe-12 ) dan Wawasan Kemakmuran 2030 (WK 2030 ).*


Ia bertujuan untuk memperkasakan kehidupan seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek kehidupan dan merupakan hala tuju kepada *Pelan Transformasi Digital Negara.*


Inisiatif yang seharusnya di alu-alukan oleh semua pihak. Ini kerana ianya adalah sesuatu yang harus di lakukan oleh pihak kerajaan bagi menyediakan rakyat dan negara ini dengan kehidupan *all digital* di Abad Ke 21 pasca Covid 19.


Kehidupan di era *all digital* tanpa perancangan yang betul dan tepat adalah merupakan kehidupan yang lebih mencabar kerana sifatnya yang berorientasikan teknologi terkini dan kompetitif.


Ia menuntut tahap *consciousness and competency* yang tinggi untuk mengadaptasi dan melayari kehidupan norma baru baik secara peribadi, berkeluarga, bermasyarakat mahu pun dalam bernegara.


Ia menuntut perubahan *mindset, sikap, tindakan dan tabiat yang baru* yang muafakat dengan perubahan yang di bawa oleh era baru *all digital.*


*Penting bagi semua pihak untuk memahami permainan baru ini dengan segala macam  peraturan-peraturan barunya.*


Tanpa benar-benar memahami permainan baru ini akan menyebabkan kita semakin tertinggal bukan semakin ke hadapan dalam era baru ini.


Dalam permainan baru ini, tahap *consciousness and competency* kita masih terlalu jauh di bandingkan dengan Amerika, China dan negara-negara maju yang lain.


Untuk itu, perubahan yang drastik, radikal secara holistik dan komprehensif perlu di lakukan terhadap *Sistem Pendidikan Negara.* 


Perubahan pada Sistem Pendidikan Negara yang akan menentukan *survival* bangsa dan negara ini.


Membawa kaedah pembelajaran dan pendidikan sekadar ke *alam maya @ online* bukanlah perubahan yang di maksudkan. Itu hanyalah sekadar norma baru bukan orientasi, kaedah dan strategi baru untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam era baru ini.


Norma baru *all digital* membawa satu era baru iaitu era *techno-preneurship* yang akan merubah tatanan ekonomi kepada *skill economy* bukan lagi *job economy* seperti yang kita fahami sebelum ini.


Kita tidak akan mampu bersaing tanpa melakukan anjakan paradigma yang drastik dan radikal sebagai sebuah negara bangsa.


Dalam era ini peluang pekerjaan akan semakin pupus. Ia akan di ambil alih oleh jentera, drone dan robot yang di lengkapi dengan teknologi 5G, AI dan IOT.


Menguasai skill-set baru untuk menjana pelbagai pendapatan *di alam maya @ online* akan menjadi satu kemestian di era baru ini. 


*Closing, copy writing, trading and network effect* adalah antara contoh-contoh *high income skills* yang harus di kuasai dalam era baru ini.


Kita tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perubahan dan anjakan tersebut dengan kadar yang segera.


Pihak kerajaan harus benar-benar memahami permainan baru ini agar dapat menyediakan sistem dan prasarana sokongan yang di perlukan bagi membantu rakyat untuk menguasai model baru ekonomi dalam era baru ini.


Sekadar mengingatkan semu pihak, tanpa memberikan perhatian yang khusus dan istimewa kepada segala saranan yang telah saya sampaikan melalui nota-nota pendek saya, jangan harap kita akan ke mana-mana.


Kita akan sentiasa menjadi pengikut dan terus menjadi konsumer kepada segala produk dan perkhidmatan dari negara-negara luar terutamanya negara G20.


Tanpa menerapkan dan mengimplementasikan formula yang saya anjurkan iaitu *MMT + Geo Politik + Geo Ekonomi + Geo Strategi* kita akan semakin jauh tertinggal.


Dalam era ini, *commodity is the next game changer.* Gagasan ekonomi baru *The Malay Archipelago Economic Caucus* dengan penumpuan untuk membangunkan platform tunggal bagi *Sistem Monetari, Kewangan dan Perdagangan Islam* dengan slogan *Make Islam Great Again* adalah merupakan kaedah dan strategi terbaik untuk menjadi yang terbaik dalam era ini.


Kalau saranan saya di anggap bukan yang terbaik, sila tunjukkan kepada saya saranan yang lebih baik.


Saya sudah sampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan kepada bangsa dan negara yang saya cintai ini. Kini terpulang kepada *Majlis Raja-Raja Melayu* dan kerajaan Malaysia untuk menentukan hala tuju sebenar negara. Hala tuju yang akan menentukan jatuh bangunnya bangsa dan negara ini.


Saya sudah berusaha untuk melaksanakan kewajipan saya menurut kadar kemampuan saya yang di kehendaki dan di izinkan oleh Allah SWT.


Teruskan mengikuti nota-nota pendek saya. *Anda akan di rayu, di pujuk, di goda, di inspirasi dan di motivasi untuk mereset diri anda, keluarga, masyarakat, negara dan dunia.*


Dari sahabatmu yang sedang melangkah ke gerbang perjuangan untuk agama, bangsa dan negaranya.


- Dato Dr Ramalan Yunus @ Demi Melayu.

20 Februari 2021.No comments: